top of page

Tietosuojaseloste

Arvostamme yksityisyyttäsi. Toimintamme edellyttää kuitenkin jossain määrin myös palvelumme käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Olemme rekisterinpitäjänä sitoutuneita käsittelemään henkilötietojasi näiden tietosuojaperiaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn periaatteemme saattavat muuttua toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin.

Rekisterinpitäjä

www.b2basiakaskokemus.fi

b2basiakaskokemus@gmail.com / puh. 040 724 6431 / Yhteyshenkilö: Minna Ruusuvuori

Rekisterin nimi

 

www.b2basiakaskokemus.fi, markkinointirekisteri

Mitä tarkoituksia varten keräämme henkilötietoja?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyjä lainmukaisia tarkoituksia varten. Pääasiallisia henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Palveluidemme tarjoaminen ja käyttäjähallinta. Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja käyttäjätunnusten hallinnoimiseksi.

 • Markkinointi ja palvelun käytön seuranta. Käsittelemme henkilötietoja myös markkinoinnin, mukaan lukien suoramarkkinoinnin, toteuttamiseksi. Tämä voi tarkoittaa myös esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi ja personoimiseksi.

 • Mediasisältötuotteiden kehittäminen. Saatamme käsitellä myös henkilötietoja sivustomme ja sisältötuotteidemme kehittämiseksi ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi.

 

Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä lähteistä?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa käyttäjiltä itseltään palveluidemme ja sivuston käytön yhteydessä, esimerkiksi täyttämällä sähköisiä lomakkeita tai tilaamalla uutiskirjeitämme. Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Henkilöltä itseltään saatamme saada esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi

 • Osoite

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Toimenkuva tai ammatti

 • Työnantaja / yritys

 

Henkilötietoja saatamme saada myös julkisista rekistereistä tai lähteistä, kuten LinkedInistä. Saatamme kerätä myös verkkosivustomme käyttöön liittyvää tietoa Google Analytics ja muiden vastaavien palveluiden avulla.

 

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain sivustomme kävijöitä ja käyttäjiä koskevia henkilötietoja.

Millä perusteilla käsittelemme henkilötietoja?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, joita ovat erityisesti suoramarkkinoinnin toteuttaminen ja sisältöpalveluiden tarjoaminen. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä suostumuksesi perusteella esimerkiksi uutiskirjeen lähettämistä varten.

Kuka käsittelee henkilötietoja ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee b2basiakaskokemus.fi sivustoa hallinnoivat henkilöt. Saatamme luovuttaa henkilötietoja markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneillemme sovellettavan lain säännösten puitteissa.

 

Henkilötietoja saatetaan myös jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti tai mahdollistaa pääsy tietoihin alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain niiden tarkoitusten edistämiseksi, joita on tässä tietosuojalausekkeessa mainittu. Koska henkilötiedot ovat lähes yksinomaan sähköisessä muodossa, käytämme alihankkijoita erityisesti tietojen tallentamiseen (esim. pilvitallennus- ja hosting-palvelut, sähköpostipalvelu), tekniseen tukeen ja verkkosivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseen.

 

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietoja, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Saatamme myös luovuttaa evästetietoja yhteistyökumppaneillemme markkinointitarkoituksia varten.

Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle pyritään rajoittamaan. Tietoja saatetaan kuitenkin siirtää joissain tilanteissa EU:n ulkopuolelle, sillä jotkut käyttämistämme alihankkijoista (esim. pilvitallennuspalvelu, sähköpostimarkkinointipalvelu) saattavat olla EU:n ulkopuolisia yrityksiä.

 

Jos tietoa siirretään EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein, mikäli tietoa siirretään EU:n ulkopuolelle.

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät erityisesti seuraavin perustein:

 • henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, jonka henkilö peruuttaa, eikä ole enää muuta käsittelyperustetta;

 • henkilö pyytää tietojensa poistamista (eikä perustetta jatkaa käsittelyä);

 • sopimussuhde päättyy (eikä näköpiirissä että syntyisi uusi sopimus);

 • henkilötieto on virheellistä tai vanhentunutta;

 • henkilötietoa ei tarvita enää alkuperäiseen tarkoitukseensa;

 • lakisääteinen säilytysaika ylitetty (esim. kirjanpitolaki); tai

 • määräaika oikeudellisten vaateiden esittämiseksi ylitetty.

Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.

Miten tietoja säilytetään ja suojataan?

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Verkkosivustomme on wordpress -palveluntarjoajan ylläpitämä. Palvelimet joilla tietoja säilytetään on suojattu alan yleisten standardien mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä b2basiakaskokemus -sivuston käyttöön liittyen tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimus- ja yhteistyökumppaneillemme. Pääsy henkilötietoihisi on rajattu ja suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Suurta osaa palveluistamme, kuten verkkosivustoamme, voi käyttää antamatta henkilötietoja. Joiltain osin palveluidemme käyttö saattaa kuitenkin edellyttää henkilötietojen antamista.

 

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Käytämme evästeitä muun muassa palveluidemme toimittamiseksi, sivustomme käytön analysoimiseksi, sisältöjen ja mainonnan tuottamiseksi ja kohdentamiseksi sekä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi.

 

Tässä evästekäytäntöjä koskevassa kuvauksessa kerromme lyhyesti mitä evästeet ovat, miten me niitä hyödynnämme ja miten sinä voit hallita evästeiden käyttöä.

 

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle tai tietokoneelle verkkosivustolla vierailtaessa. Kun käyt sivustollamme uudestaan, evästeet tunnistetaan lähettämällä ne takaisin verkkosivuillemme tai jollekin toiselle käyttämällemme palveluntarjoajalle. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi tunnistaa käyttäjän päätelaitteen kun tämä palaa verkkosivustolle ja mukauttaa sisältöjä taikka mainontaa, analysoida sivuston käyttöä, muistaa kiinnostuksesi kohteet ja tekemäsi valinnat sekä muutoinkin parantaa verkkosivustoamme koskevaa käyttökokemusta.

 

Evästeitä voidaan luokitella niiden käyttötarkoituksen ja keston mukaan ja mekin käytämme b2basiakaskokemus.fi verkkosivustolla eri tyyppisiä evästeitä.

 

Evästeisiin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole mahdollista tunnistaa tiettyä henkilöä tai verkkosivuston käyttäjää. Jos olet kuitenkin rekisteröitynyt verkkosivuston käyttäjä tai meillä on muuten sinua koskevia henkilötietoja, evästeiden avulla kerätty tieto saattaa olla mahdollista yhdistää tällaisiin tietoihin.

 

Miten voit vaikuttaa evästeiden käyttöön?

Evästeitä hallitaan verkkoselaimen asetuksissa ja suuri osa verkkoselaimista sallii evästeet asetuksissaan. Verkkoselaimen asetuksissa voit kieltää evästeiden käytön taikka tyhjentää tai poistaa evästeet selaimesta aika ajoin. Tyhjentämällä evästeet aika ajoin vaikutat tunnisteeseen, jonka mukaan laitteesi käytöstä muodostuu profiili. Evästeasetuksia voi muuttaa yleensä selaimen Asetukset-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa taikka muokkaamalla selainasetukset ns. “yksityinen selaus” tai “incognito” -tilaan, jolloin selain ei lainkaan tallenna evästeitä verkkosivuilla vierailtaessa. Huomaa kuitenkin, että evästeasetusten muuttaminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toimivuuteen tai rajoittaaa sitä. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamista voi myös hallita sivustolla Your Online Choices.

 

Saatamme myös luovuttaa evästeiden keräämiä tietoja kolmansille osapuolille tässä evästekäytännössä ja tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Kolmansien osapuolten evästeet b2basiakaskokemus.fi -sivustolla

 

Käytämme sivustolla kolmansien osapuolten evästeitä erityisesti sivustomme käytön analysoimiseksi, seuraamiseksi ja kehittämiseksi, sivustomme sisältöjen jakamiseksi sosiaalisissa medioissa (Twitterin, Facebookin, Google+:n ja LinkedInin “tykkää” ja/tai “jaa” toiminnot) sekä mainonnan, markkinoinnin ja sisältöjen kohdentamiseksi ja näyttämiseksi meidän tai kolmansien osapuolten palveluissa.

 

Sivustollamme voi myös olla muiden yhteisöpalvelujen upotuksia, kuten YouTuben videot, joiden osalta kyseinen palveluntarjoaja saattaa kerätä ja käyttää evästeitä myös muihin omiin tarkoituksiinsa.

 

Keskeisiä verkkosivustomme käyttöön liittyviä kolmansia osapuolia, jotka saattavat tallentaa evästeitä päätelaitteellesi voivat olla muun muassa Google Analytics, YouTube, DoubleClick, Facebook, Twitter, LinkedIn ja Google Adwords sekä muut vastaavat palveluntarjoajat tai mainosverkostot. Osa kyseisistä palveluntarjoajista saattaa tallentaa tietoa tai sijaita EU:n ulkopuolella. Lisätietoja näiden palveluntarjoajien eväste- ja tietosuojakäytännöistä on saatavilla kyseisten palveluiden tietosuojaselosteista. b2basiakaskokemus.fi ei vastaa näiden palveluiden eväste- ja muiden tietojen käsittelystä, joten pyydämme sinua tutustumaan kyseisten palveluiden tietosuojaselosteisiin ja käyttöehtoihin.

 

Keskeisiä linkkejä:

Facebook-tietosuojakäytännöt >>

Twitter-tietosuojakäytännöt >>

Google Analytics -seurannan hallinta >>

Google-mainonnan kohdentamisen hallinta >>

 

Muutokset evästekäytäntöihimme

Saatamme päivittää tätä evästekäytäntöä toimintamme tai evästeitä koskevan lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua palaamaan tähän evästekäytäntöön aika ajoin.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää sivustoomme liittyvien evästeiden keräämiseen ja käyttöön liittyen, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin b2basiakaskokemus(at)gmail.com.

 
Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

 

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen b2basiakaskokemus@gmail.com

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista. Huomaathan, että tietojen antaminen edellyttää, että tunnistamme sinut. Tämä voi perustua esimerkiksi kirjallisesti allekirjoitettuun tarkastuspyyntöön.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen b2basiakaskokemus@gmail.com.

 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

 

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

 

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen b2basiakaskokemus@gmail.com Tarkastusoikeuden täyttämiseksi meidän tulee ensin kuitenkin tunnistaa sinut ja varmistaa henkilöllisyytesi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä kirjallisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

bottom of page